Міжнародний менеджмент : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 н.р. (ОПП "Менеджмент")

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Силабус з дисципліни «Міжнародний менеджмент» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 073 Менеджмент освітньо-професійної програми «Менеджмент»
Опис
Ключові слова
міжнародний менеджмент, міжнародний бізнес, міжнародні корпорації, інтернаціоналізація, транснаціональні корпорації, інтеграція, глобалізація
Бібліографічний опис