Соціальна робота в громаді : робоча програма

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Робоча програма "Соціальна робота в громаді" для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота освітньо-професійної програми "Соціальна педагогіка". Мета викладання навчальної дисципліни «Соціальна робота в громаді» є: пошук нових підходів, напрямів та інноваційних технологій у вирішенні соціальних проблем різних груп населення; створення громадських організацій, планування діяльності соціальних служб, спрямованих на вирішення конкретних соціальних проблем територіальної громади, реалізацію громадських ініціатив та соціальних проектів на локальному рівні.
Опис
The work program "Social work in the community" for applicants of the second (master's) level of higher education specialty 231 Social work of the educational and professional program "Social pedagogy."
Ключові слова
громада, соціальна робота в громаді, соціальні послуги за місцем проживання, community, community social work, community based social services
Бібліографічний опис
Захарова Н. М. Соціальна робота в громаді : робоча програма для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота освітньо-професійної програми "Соціальна педагогіка". - Запоріжжя, 2023. - 17 с.