Функції професійного навчання учнів закладів професійно-технічної освіти

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті проаналізовані функції професійного навчання учнів закладів професійно-технічної освіти: когнітивна, функція розвитку особистості, соціалізації, культурно-гуманістична та технологічна. Виконання визначених науковцями функцій покладено безпосередньо на створені в системі професійно-технічної освіти заклади, що забезпечують реалізацію потреб громадян, оволодіння робітничими професіями, кваліфікацією, спеціальностями відповідно до їхніх інтересів, стану здоров’я, здібностей. Досліджено, що професійна освіта є єдиною сферою, яка спеціалізується на відтворенні провідного складника – кваліфікованих працівників для всіх галузей нематеріального і матеріального виробництва, а також для різних видів виробничої діяльності майбутнього фахівця. Відзначено, що сучасна система професійної освіти є розгалуженою зі сформованими традиціями, яка на сучасному етапі перебуває в стані перебудови і переорієнтації відповідно до висунутих до неї суспільством і державою вимог, тенденцій розвитку такої освіти за кордоном, нових соціально-економічних умов тощо. Виявлено основні повноваження та напрями діяльності закладу професійної освіти: організація навчально-виховного процесу, навчально-методична, навчально-виробнича, навчально-виховна, виробничо-комерційна та фінансово-господарська діяльність; обрання форм і методів навчання майбутніх представників виробництва; розроблення робочих навчальних планів і програм на основі типових навчальних планів і програм, визначення регіонального компонента змісту професійно-технічної освіти, які затверджуються в установленому порядку. Досліджено специфіку професійного навчання учнів закладів професійно-технічної освіти.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Маркова В. Функції професійного навчання учнів закладів професійно-технічної освіти / Влада Маркова, Марія Мефанік // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2021. – Вип. 3. – С. 82–89.
Зібрання