Семантика та структура фразеологізмів на позначення відчуттів людини

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Запорізький національний університет
Анотація
У статті проаналізовано основні структурно-граматичні класи фразеологічних одиниць на позначення відчуттів людини, організованих за моделлю словосполучень. Виявлено, що серед запропонованих сталих сполук найбільшу групу становлять дієслівні, найменшу – ад’єктивні фразеологічні одиниці. Що стосується семантики, то найпитомішу вагу мають фразеологізми на позначення відчуттів людини з семантикою голоду та втоми, найменшу – нюхових відчуттів.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Денисова А. С. Семантика та структура фразеологізмів на позначення відчуттів людини / Анжеліка Денисова // Вісник Запорізького національного університету. Сер. Філологічні науки : збірник наукових праць. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2015. – № 1. – С. 364–370.
Зібрання