Технології навчання математики : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 н. р для студентів спеціальностей 014 Середня освіта (Предметна спеціальність 014.04 Середня освіта (Математика))

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Мета та предмет курсу: Предметом вивчення навчальної дисципліни є математика як навчальний предмет, традиційні та інноваційні технології навчання технології математики учнів у профільній школі. Метою викладання навчальної дисципліни „Технології навчання математики” є методична та теоретична підготовка майбутніх вчителів математики до практичної діяльності в сучасній профільній школі та професійно-технічних навчальних закладах; вивчення традиційних та інноваційних технологій навчання математики, формування готовності майбутніх вчителів математики до інноваційної педагогічної діяльності.
Опис
Ключові слова
технології навчання, методика навчання, технологізація змісту освіти
Бібліографічний опис