Формування життєвої компетентності школярів - ключ до успіху

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Manchester, Great Britain
Анотація
У дослідження розглянуто проблему сучасної політичної нестабільності та насильства, що часто обмежують реалізацію прав людини, особливо в контексті освіти для дітей та молоді. Дослідження визначає освіту як могутній інструмент для розбудови миру та консолідації суспільства. Зазначені чотири "стовпи" освіти на XXI століття включають уміння вчитись, діяти, бути і жити разом. Формування компетентностей, таких як соціальні, особистісні, методологічні та мотиваційні, є пріоритетним завданням для педагогів у контексті життєвої компетентності учнів. Розглядаючи поняття компетентності, зокрема в їхньому сучасному розумінні, текст висвітлює їхню роль у вихованні та освіті, враховуючи різні країні підходи та акценти. Текст наголошує на важливості формування життєвої компетентності учнів, яка визначається як знання, вміння, життєвий досвід особистості, необхідні для розв'язання життєвих завдань та продуктивного здійснення життя. Зазначається, що розвиток цієї компетентності є умовою не лише успішного і гармонійного життя окремої особистості, але й конструктивного розвитку суспільства. Текст також розглядає функції життєвої компетентності, такі як захисна, життєпізнання і самопізнання, життєвого передбачення, життєвого самовизначення, самореалізації та організації життєдіяльності. Компетентнісний підхід у розвитку ключових навичок та здатностей учнів визнається як перспективний для модифікації освіти, спрямований на готовність особистості до конструктивного вирішення життєвих викликів у сучасному суспільстві.
Опис
Ключові слова
компетентність, життєва компетентність, компетенція, ключові компетентності, самореалізація
Бібліографічний опис
Гребенщикова Є. Формування життєвої компетентності школярів − ключ до успіху / Є. Гребенщикова, А. Лесик // Science and Practice: Implementation to Modern Society : Proceedings of the 15th International Scientific and Practical Conference (November 6-8, 2023, Manchester, United Kingdom). – 2023. – № 177. – С. 88–92.