Українська мова на порубіжжі ХХ–ХХІ сторіччя: мовознавчий та лінгводидактичний аспекти: матеріали ІV Всеукраїнської заочної науково-практичної студентської конференції

Анотація
У збірнику вміщено доповіді учасників ІV Всеукраїнської заочної науково-практичної студентської конференції «Українська мова на порубіжжі ХХ–ХХІ сторіччя: мовознавчий та лінгводидактичний аспекти» (3 листопада 2021 р.). Матеріали збірника можуть бути корисними для широкої філологічної аудиторії.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Українська мова на порубіжжі ХХ–ХХІ сторіччя: мовознавчий та лінгводидактичний аспекти: матеріали ІV Всеукраїнської заочної науково-практичної студентської конференції (м. Бердянськ, 3 листопада 2021 р.): зб. тез / гол. ред. С. Глазова. - Бердянськ : БДПУ, 2021. - 77 с.