Функційно-семантична дистрибуція формантів на позначення осіб у композитно-суфіксальній деривації української мови

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Поєднання в одному словотвірному акті одночасно суфіксації та основоскладання є дієвим способом утворення іменників на позначення осіб у сучасній українській мові.
Опис
Ключові слова
іменники, композитно-суфіксальні, українська мова, деривати, морфологічні, композити, словотворення, суфікси, афікси, формант
Бібліографічний опис
Ліпич В. М. Функційно-семантична дистрибуція формантів на позначення осіб у композитно-суфіксальній деривації української мови / В. М. Ліпич // Мова і соціум: етнокультурний аспект : матеріали IX Міжнародної наукової інтернет-конференції, (м. Бердянськ, 11 листопада 2022 р.) : зб. публікацій / гол. ред. С. Глазова. - Бердянськ : БДПУ, 2022. - С. 107-110.