Цифрові технології в соціальній роботі : робоча програма на 2023–2024 навчальний рік

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Робоча програма освітнього компонента "Цифрові технології в соціальній сфері" за освітньою програмою «Соціальна робота та практична психологія» на 2023-2024 н. р. Метою курсу є формування у майбутніх соціальних працівників здатності ефективно використовувати різноманітні цифрові інструменти для розв'язання професійних завдань, зокрема організації спільної роботи в колективі та взаємодії з клієнтами. Предмет курсу: цифрові інструменти у професійній діяльності фахівця соціальної сфери.
Опис
Working program of the educational component "Digital technologies in the social sphere" under the educational program "Social work and practical psychology" for 2023-2024. The purpose of the course is to form the ability of future social workers to effectively use a variety of digital tools to solve professional problems, in particular the organization of teamwork and interaction with clients. Subject of the course: digital tools in the professional activity of a social specialist.
Ключові слова
соціальна робота, цифрові технології, цифрові інструменти, діджиталізація, цифрова компетентність, social work, digital technology, digital tools, digitalization, digital competence
Бібліографічний опис
Попова А. С. Цифрові технології в соціальній сфері : робоча програма освітнього компонента за освітньою програмою «Соціальна робота та практична психологія» на 2023-2024 н. р. – Запоріжжя : БДПУ, 2023. – с.