Живопис і композиція як основоположні дисципліни професійної підготовки художників-живописців у закладах вищої професійно-художньої освіти

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Автор статті розглядає традиційні й новітні прийоми викладання дисципліни «Живопис», наголошує, що процес формування навичок освоєння і відтворення світу в образах сприяє розвитку творчого потенціалу особистості, формуванню її цілісності, духовному й емоційному збагаченню, розвитку вітчизняного і світового мистецтва, спрямованого на формування творчих підходів, на вдосконалення професійних навичок засобами освітніх програм. Автор звертає увагу на протиріччя між вимогами щодо викладача живопису і системою професійної підготовки майбутніх художників-живописців. Автор вважає, що за допомогою дисципліни «Живопис» відбувається формування ряду значущих компетенцій, які мають неабиякий вплив на якість підготовки випускників – майбутніх художників-живописців, вчителів малювання. У статті стверджується, що сьогодні виникає потреба в дослідженні проблематики навчання студентів живопису, необхідна для художньо-творчої, науково-дослідницької та викладацької діяльності у сфері мистецтва. Автор звертає увагу на недостатню ефективність «академічного» підходу до навчання живопису, яка зводиться до суми знань і умінь реалістичного зображення натури. Наголошує на тому, що студенти недостатньо володіють усією повнотою засобів і прийомів, властивих образотворчому мистецтву. До теперішнього часу не визначено місце і роль живопису в системі професійної підготовки, не розроблені форми і методи навчання, спрямовані на формування живописних навичок, художньо-образного сприйняття натури як професійно значущої діяльності майбутнього художника. Важливим у статті є те, що автор наголошує на можливості використання під час навчання сучасних науково обґрунтованих прийомів, методів і засобів, використання технічних засобів навчання, інформаційних та комп'ютерних технологій; застосування сучасних засобів оцінювання результатів в навчанні. А також те, що викладач має мислити сучасно, застосовувати пошуковий підхід і метод художніх проєктів, до яких належать відвідування виставок і створення перфомансів, нетрадиційні форми ведення занять, створення міжпредметних блоків, впровадження натурних постановок нового типу і застосування конструктивного підходу у вирішенні композиційних завдань, застосування новітніх художніх засобів.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Титенко О. Живопис і композиція як основоположні дисципліни професійної підготовки художників-живописців у закладах вищої професійно-художньої освіти / Оксана Титенко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2021. – Вип. 3. – С. 199 –205.
Зібрання