Прагмалінвістичні параметри публіцистичного дискурсу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Слобожанський науковий вісник : Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
Анотація
У пропонованому дослідженні на матеріалі сучасних україномовних газетних і журнальних статей, авторських телепрограм, соціальних мереж тощо здійснена спроба опису та систематизації складників комунікативно-прагматичного плану публіцистичних текстів. Авторки наукової роботи проаналізували й узагальнили сучасні концепції щодо тлумачення публіцистичного дискурсу, схарактеризували його основні ознаки; визначили дискурсивні властивості публіцистичного мовлення; виявили і класифікували комунікативно-прагматичні компоненти медійного тексту; систематизували і формалізували прийоми мовного впливу на реципієнта в межах публіцистичного дискурсу в нерозривному зв’язку з його функціями. Ґрунтовне дослідження різножанрових публіцистичних текстів із позицій комунікативно-прагматичного аналізу дискурсу дало можливість виокремити й описати такі його компоненти: комунікативно-аналітичні, комунікативно-ситуаційні, комунікативно-мотиваційні, інтенціональні, мовно-компетенційні, фонові знання.
Опис
Ключові слова
публіцистичний дискурс, лінгвопрагматика (лінгвістична прагматика), комунікативно-прагматичний аналіз дискурсу, публіцистичний текст
Бібліографічний опис
Ліпич В. М. Прагмалінгвістичні параметри публіцистичного дискурсу / В. М. Ліпич, Н. В. Павлик // Слобожанський науковий вісник : науковий журнал. Серія: Філологія. – Суми : Гельветика, 2024. – Вип. 5. – С. 34–38.
Зібрання