Теорія і методика викладання народно-сценічного танцю : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Курс є обов’язковим освітнім компонентом (навчальною дисципліною) циклу професійної підготовки здобувачів (студентів) І рівня вищої освіти (бакалавра), які навчаються за ОПП (освітньо-професійною програмою) «Хореографія». Метою викладання навчальної дисципліни «Теорія і методика викладання народно-сценічного танцю» є надання майбутньому фахівцю базових знань, умінь та навичок з теорії і методики виконання народно-сценічного танцю та його викладання в закладах різного типу.
Опис
Ключові слова
танець, методика, викладання, народний (фольклорний) танець, народно-сценічний танець, український (фольклорний) народно-сценічний танець, виконавська майстерність
Бібліографічний опис
Павленко Р. В. Теорія і методика викладання народно-сценічного танцю : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік. - Запоріжжя, 2023. - 14 с.