Метод групової дискусії як невід’ємна складова професійної підготовки майбутнього викладача вищої школи

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Запоріжжя : Запорізький національний університет
Анотація
Реформування сучасної освіти містить декілька кроків, зокрема це використання сучасних освітніх технологій, які спрямовані не тільки на формуванні здобувачами нових компетенцій, а й на особистісний розвиток здобувачів, а саме викладачів вищої школи. Аналіз наукової літератури свідчить, що останні інновації комунікацій (соціальні мережі, мобільні пристрої, цифрові технології тощо) змушують педагогів змінювати підходи до організації освітнього процесу. Для задоволення потреб сучасних здобувачів було створено нові можливостей в сфері підвищення їх ефективності підготовки. Одною із складових такої підготовки, на нашу думку, є вивчення особливостей та практичного досвіду впровадження технології групової дискусії.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Алєксєєва Г. М. Метод групової дискусії як невід’ємна складова професійної підготовки майбутнього викладача вищої школи / Г. М. Алєксєєва // Педагогіка вищої школи: досвід і тенденції розвитку : матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (25 жовтня 2022 року, м. Запоріжжя). - Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2022. - С.40-43.