Значення зарубіжного досвіду в системі підготовки фахівців-логопедів в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
«ВЕКТОР». Кам’янець-Подільський: Аксіома
Анотація
У даному тексті розглядається історія становлення системи професійної підготовки логопедів в країнах Західної Європи та порівнюється з розвитком логопедії в СРСР. Викладено важливість інтеграції у світовий освітньо-науковий простір та забезпечення міжнародного визнання дипломів вищих навчальних закладів України. Автор наголошує на необхідності змін у системі підготовки фахівців-логопедів з урахуванням національних інтересів та використанні досягнень зарубіжних колег для стимулювання розвитку даної галузі в Україні.
Опис
This text examines the history of the development of the speech therapy professional training system in Western European countries and compares it with the evolution of speech therapy in the USSR. The importance of integration into the global educational and scientific space and the provision of international recognition for diplomas from Ukrainian higher education institutions is emphasized. The author underscores the necessity of changes in the preparation of speech therapy professionals, taking into account national interests and leveraging the achievements of international colleagues to stimulate the advancement of this field in Ukraine.
Ключові слова
зарубіжний досвід, система професійної підготовки, фахівці-логопеди, Україна, foreign experience, professional training system, speech therapists, Ukraine
Бібліографічний опис
Мицик Г. М. Значення зарубіжного досвіду в системі підготовки фахівців-логопедів в Україні / Г. М. Мицик // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали Міжн. наук.-практ. конф. : зб. наук.-метод. праць Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу «ВЕКТОР». – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017. – Вип. 2. – С. 160–162.