Сучасні стандарти та шляхи їх реалізації в підготовці фахівців дошкільної освіти

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті розкрито сутність сучасних стандартів у процесі майбутньої підготовки фахівців дошкільної освіти, їх принципи та основні завдання в процесі реалізації з метою перегляду значення підготовки педагогічних кадрів для цієї системи щодо новітніх вимог суспільства. Акцентовано увагу на організації освітнього процесу в закладі дошкільної освіти з урахуванням таких підходів: діяльнісного, інтегративного, інтерактивного та компетентнісного. Визначено актуальність освітньо-професійної підготовки у вищих навчальних закладах, яка передбачає формування майбутнього педагога як людини, якій притаманні гуманність, духовність, творчість, яка володіє необхідними для роботи в дошкільному закладі професійними знаннями, уміннями і навичками. Зміст підготовки у ЗВО має відповідати таким вимогам: пріоритет національних і загальнолюдських духовних цінностей; органічний зв'язок спеціальних курсів з національною культурою, історією, традиціями українського народу; формування у студентів потреб і здібностей до пізнання; формування критеріальних основ наукового світогляду, що забезпечує пріоритет людини та її цінностей; науковий і світський характер соціально-гуманітарних дисциплін, незалежність їх викладання від політичних партій, громадських і релігійних організацій; демократизм системи викладання дисциплін, свобода вибору студентами форм занять і навчальних курсів; безперервна система вищої педагогічної освіти: довузівської, вузівської, післявузівської. Обґрунтовано необхідність такої підготовки майбутнього фахівця закладу дошкільної освіти, що вимагає від нього розвиненості низки компетентностей, які є необхідними саме в цей важкий для всіх час і обумовлені кризовими ситуаціями та відповідними діями в умовах воєнного часу.
Опис
Ключові слова
Стандарт, дошкільна освіта, підготовка педагогів
Бібліографічний опис
Ілішова О. Сучасні стандарти та шляхи їх реалізації в підготовці фахівців дошкільної освіти / Ольга Ілішова // Наукові записки БДПУ. Сер.: Педагогічні науки. – 2022. – Вип. 2. – С. 150–157.
Зібрання