Ціннісні орієнтири професійної освіти: методичний аспект

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті висвітлюються ціннісні орієнтири в процесі підготовки майбутніх учителів початкової школи, серед яких пріоритетними є формування духовної сфери здобувачів, упровадження гуманістичної парадигми освіти, мотивований до змін викладач з розвиненим новим педагогічним мисленням, підготовка педагога, який зможе виплекати довіру в суспільстві до школи , компетентного, готового конкурувати на сучасному ринку праці, здатного працювати в епоху цифрової цивілізації. Крім того, виокремлені в цьому процесі методичні аспекти, зокрема співучителювання, що передбачає: паралельне викладання, при якому тьютори подають ту ж інформацію, розподіливши здобувачів на дві групи, що дозволяє отримати більше уваги і можливість поставити більше запитань; розподілене викладання, під час якого педагоги розподіляють навчальний матеріал і здобувачів, викладаючи свою частину спершу одній, а потім іншій групі; альтернативне викладання, де один педагог викладає навчальний матеріал для всіх здобувачів, а інший – для тих, хто потребує особливої уваги; командне викладання, в основі якого навчальний матеріал пояснюють обидва тьютори, але по-різному. Таке навчання доцільно вважати ефективними шляхами модернізації професійної освіти.
Опис
Ключові слова
цінності професійної освіти, глобалізаційний світ, епоха цифрової цивілізації, вмотивований до змін викладач, співучителювання, компетентний педагог, values оf vocational education, the globalization world, the era of digital civilization, a teacher motivated by change, teaching, a competent teacher
Бібліографічний опис
Коваль Л. Ціннісні орієнтири професійної освіти: методичний аспект / Людмила Коваль // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2021. – Вип. 2. – С. 239–246.
Зібрання