Методичні рекомендації до виконання та захисту курсової роботи з навчальної дисципліни «Операційний менеджмент»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Наведено тематику курсових робіт, сформульовано завдання курсової роботи та подано методичні рекомендації до її виконання та захисту. Рекомендовано для здобувачів першого рівня вищої освіти галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 073 Менеджмент.
Опис
Ключові слова
курсова робота, операційний менеджмент, course work, operational management
Бібліографічний опис
Токаренко О. І. Методичні рекомендації до виконання та захисту курсової роботи з навчальної дисципліни «Операційний менеджмент» для здобувачів першого рівня вищої освіти галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 073 Менеджмент освітньо-професійної програми «Менеджмент готельного, курортного та туристичного сервісу» денної та заочної форми навчання / К. М. Леміш, О. І. Токаренко. - Бердянськ. : БДПУ, 2020. - 36 с.