Активізація методичної роботи з розвитку професійно-мовленнєвої компетентності вихователів закладу дошкільної освіти

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті висвітлюються питання активізації методичної роботи з розвитку професійно-мовленнєвої компетентності вихователів закладу дошкільної освіти. На основі аналізу психологічної літератури було з’ясовано, що проблемі методичної роботи в різних закладах освіти присвячено чимало наукових розвідок і практичних інновацій. Науковцями розкриті особливості організації методичної роботи в закладах освіти різного рівня, схарактеризовано ефективність різноманітного практичного досвіду з активізації методичної роботи в закладі дошкільної освіти; виявлено зміст і форми інновацій в активізації методичної роботи вихователів. Дослідники сенс методичної роботи вбачають у підборі найбільш раціональних методів навчання й виховання дітей через підвищення рівня загальнодидактичної і методичної підготовленості педагога до організації і ведення навчально-виховної роботи; обміні досвідом між членами педагогічного колективу, виявленні та пропаганді передового педагогічного досвіду Здійснений аналіз цілеспрямованого спостереження за професійно-мовленнєвою діяльністю вихователів в організованих умовах на онлайн заняттях, бесіди, анкетування, аналіз продуктів методичної роботи вихователів, документації навчального матеріалу дозволяє констатувати відсутність системного, цілеспрямованого характеру планування мовленнєвих занять з навчання дошкільників складати розповіді-роздуми. Автором були застосовані форми активізації методичної роботи з розвитку професійно-мовленнєвої компетентності вихователів закладу дошкільної освіти. Серед них такі: інтерактивні етюди, хвилинка емпатії, гра-змагання «Цитатні суперечки», інтелектуальна гра-змагання «Два намети», педагогічний полілог, методична капсула вихователя, інтерактивна гра, клубна форма «Салон помилок», проблемний стіл, творчий лист, методичний ринг, панорама творчих справ, моделювання, семінар-презентація «Школа оновлення», інтерактивна взаємодія «Педагогічна карусель», складання хмари тегів «Опиши, розкажи, поміркуй», модель кейсу «Використання прийомів візуалізації у процесі навчання дітей старшої групи складати розповідь-роздум», імітаційна гра «Змістова характеристика розповіді-роздуму». Перспективу подальшого дослідження вбачаємо в обґрунтуванні критеріїв активізації методичної роботи в закладах дошкільної освіти; розробці дидактичних і технологічних засад інформаційного забезпечення активізації методичної роботи з розвитку професійно-мовленнєвої компетентності вихователів закладу дошкільної освіти з використанням сучасних комп’ютерних технологій.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Омеляненко А. Активізація методичної роботи з розвитку професійно-мовленнєвої компетентності вихователів закладу дошкільної освіти / Алла Омеляненко // Наукові записки БДПУ. Сер.: Педагогічні науки. – 2023. – Вип. 1. – С. 334–342.
Зібрання