Компетентнісний підхід до професійної підготовки фахівців з лінгвістики у Великій Британії

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті актуалізовано звернення до британського досвіду щодо застосування компетентнісного підходу до підготовки фахівців з лінгвістики у Великій Британії. Автор проаналізувала поняття компетентності на основі поглядів провідних британських науковців; обґрунтувала зміну парадигми щодо визначення професіоналізму фахівців; проаналізувала феномен освітнього бенчмаркінгу у вищій освіті у Великій Британії; проілюструвала застосування освітнього бенчмаркінгу у вищій освіті у Великій Британії на прикладі стандартизованих описів предметних галузей, розроблених Агенцією забезпечення якості.
Опис
In the article, the study of British experience as for applying the competency approach to training future linguists has been actualized. The author has analyzed the concept of competency on the basis of views of leading British scholars; the author has justified the shift in a paradigm of specialists’ professionalism identification. In the article there have been analyzed the phenomenon of educational benchmarking in higher education in Great Britain.
Ключові слова
Компетентнісний підхід, професійна підготовка, лінгвістика, фахівець з лінгвістики, Велика Британія
Бібліографічний опис
Комочкова О. Компетентнісний підхід до професійної підготовки фахівців з лінгвістики у Великій Британії / Ольга Комочкова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – Вип. 13. – С. 55–61.
Зібрання