Теорія і технологія педагогічної системи Марії Монтессорі (бакалаври) : силабус освітньої компоненти на 2023-2024 навчальний рік

Ескіз недоступний
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Метою викладання навчальної дисципліни «Теорія і технологія педагогічної системи Марії Монтессорі» є ознайомлення здобувачів освіти з ключовими положеннями та особливостями педагогічної технології М.Монтессорі, витоками та історією розвитку методу; вимогами до організації розвивального середовища, методами виховання дітей дошкільного віку, порівння та аналіз вимог освітніх програм із основними положеннями методу;формування у майбутнього вихователя власної педагогічної позиції щодо самовиховання на засадах монтессорі-педагогіки; набуття досвіду самостійного та творчого аналізу та оцінки педагогічних явищ і ситуацій з використанням педагогіки Монтессорі. Завдання навчальної дисципліни: - формування у здобувачів вищої освіти професійно-педагогічних знань з навчальної дисципліни; - забезпечення розуміння особливостей педагогічної технології М.Монтессорі в умовах сучасної української дошкільної освіти, зокрема у роботі з дітьми з ООП; - набуття практичних навичок застосування ідей педагогіки М.Монтессорі в освітньому процесі ЗДО; - виокремлення ідей дитино центризму в монтессорі-методі; - сприяння виконанню здобувачами вищої освіти пошукової діяльності, розвитку їхнього творчого потенціалу та формування професійного педагогічного світогляду з використанням ідей М. Монтессорі.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Григор’єва Н. А. Теорія і технологія педагогічної системи Марії Монтессорі : силабус освітньої компоненти на 2023-2024 навчальний рік (бакалаврат). - Запоріжжя : БДПУ, 2024. - 20 с.