Педагогіка раннього дитинства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Харків: Видавництво Іванченка І. С.
Анотація
Посібник містить навчально-методичні матеріали з питань педагогіки раннього дитинства і має на меті висвітлення особливостей побудови освітньо-виховного процесу на основі особистісно-орієнтованої моделі, формування цілісного уявлення про особливості розвитку та виховання дітей в період від народження до трьох років. Посібник адресований студентам спеціальності «Дошкільна освіта», вихователям дошкільних навчальних закладів
Опис
The manual contains educational and methodological materials on early childhood pedagogy and aims to highlight the peculiarities of building the educational process on the basis of a personality-oriented model, forming a holistic view of the peculiarities of development and upbringing of children from birth to three years. The manual is addressed to students majoring in Preschool Education, teachers of preschool educational institutions
Ключові слова
Раннє дитинство, ранній розвиток, перший рік життя, третій рік життя, дидактика раннього дитинства
Бібліографічний опис
Тельчарова О. П. Педагогіка раннього дитинства : навчально-методичний посібник / О. П. Тельчарова, Л. В. Мороз-Рекотова / за заг. ред. І. Г. Улюкаєвої. – Харків : Видавництво Іванченка І.С., 2017. – 229 с.