Медіаграмотність та критичність мислення : силабус навчальної дисципліни для здобувачів 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок на 2023-2024 н. р.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Метою є надання студентам ґрунтовних знань задля розвитку студентів як активних та відповідальних користувачів медіа. Курс сприяє розвитку критичного мислення студентів. Основними завданнями є навчання студентів ефективно користуватися різними видами медіа, включаючи інтернет, соціальні мережі, телебачення та пресу; сприяння розвитку критичного аналізу медійних повідомлень та вміння розпізнавати маніпуляційні та стереотипні елементи; вивчення студентами впливу медіа на формування суспільних стереотипів, цінностей і поглядів; навчання студентів розрізняти надійні та ненадійні джерела інформації, а також фейкові новини та дезінформацію; формування навичок критичного читання та перегляду; навчання студентів захищати себе від негативного впливу медіа та онлайн-загроз. Зміст курсу: Медіаграмотність та критичне мислення: основні поняття. Медіаосвіта як засіб розвитку критичного мислення. Роль медіа у формуванні сучасної картини світу. Маніпуляції в медіа. Пропаганда. Фейк та «джинса» як механізми інформаційної маніпуляції. Діпфейк та дезінформація. Профілактика сучасних маніпулятивних технологій медіа. Медіа та формування фінансової грамотності. Основні аспекти формування фінансової грамотності.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис