Провідництво в освіті : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 н. р.

Ескіз недоступний
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Мета полягає у поглибленні знань здобувачів другого рівня вищої освіти з питань державницької ідеї провідництва в освіті; оволодіння теоретичними знаннями і практичними навичками з питань здійснення провідницької місії в національній освіті; формування у здобувачів другого рівня вищої освіти індивідуальних рис та якостей, які необхідні керівнику закладу освіти для здійснення цієї місії; розвиток у майбутніх керівників та педагогів закладів освіти потреби у методологічному мисленні. Предмет «Провідництво в освіті» спрямований на розуміння феномену провідництва в освіті, як тієї управлінської ролі, що на відміну від менеджерської, повністю включає в себе відповідальність за ефективне впровадження змін і об’єднання колективу навколо спільного бачення майбутнього організаційного розвитку.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис