Переживання почуття провини в умовах війни

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянськ : БДПУ
Анотація
У тексті здійснено аналіз впливу війни, нестабільної соціальної ситуації та моральної кризи на особистість та її психічне здоров'я. Проаналізовано зміни настрою та поведінки людей в умовах нестабільності, висвітлено почуття тривожності, страху, апатії та інших емоційних станів. Зазначено, що почуття провини виступає одним із найсильніших феноменів, впливає на самооцінку та задоволеність життям. Зроблено висновок, що почуття провини має соціальну природу та може виникати з різних причин, таких як страх втрати визнання, бажання бути прийнятим, або відхилення від власних моральних стандартів. Зазначено, що такі почуття можуть впливати на формування "вантажу совісті", який може бути раціональним чи ірраціональним. Звернено увагу на дослідження Грінбергера та Падескі, які визначають почуття провини в контексті порушення важливих правил або не відповідності встановленим стандартам. Зроблено акцент на тому, що виникнення почуття провини пов'язане з усвідомленням особою власних дій та їхнім відповідальністю. Додатково розкрито концепції провини в різних психологічних школах, таких як глибинна психологія, екзистенційно-гуманістична психологія та соціальна психологія. проведено аналіз психологічного явища почуття провини з використанням концепцій Є. Ільїна та зарубіжної психологічної практики. Проаналізовано відмінності між почуттям провини та сорому, акцентуючи увагу на їхніх емоційних аспектах та переживаннях. Зроблено висновок, що почуття провини є тривалою формою емоційного реагування, викликаного порушенням норм і правил поведінки, що супроводжується дискомфортом та втратою самоповаги. Висвітлено внутрішній та соціальний аспекти провини, її вплив на самоставлення та соціальну поведінку. Зазначено, що провина розглядається як складний психологічний феномен зі структурою, що включає емоційний, когнітивний, мотиваційний та психосоматичний компоненти. Розкрито функції провини як морального та внутрішнього регулятора. На основі досліджень М. Реуцького вказано на види провини, що можуть призводити до невротичних станів та різних страхів, таких як провина народженої дитини, соціальної взаємодії, жертви насильства та інші. Звернуто увагу на виникнення почуття провини серед українців через воєнні події, а для визначення його було застосовано методику "Опитувальник провини". Проведено аналіз результатів дослідження моральних норм та почуття провини серед респонденток. Проаналізовано показники провини-риси, висвітлено, що жінки відчувають ряд негативних емоцій та переживань, пов'язаних із соромом, жалем, дискомфортом, тяжкістю на душі та іншими аспектами. Зазначено, що більшість респонденток реагують на свої вчинки із самобичуванням та розчаруванням, виявляючи завищені вимоги до себе. Акцентовано увагу на тому, що ці переживання впливають на самоставлення, взаємини та активність особистості. Зроблено висновок, що провина-риса є тривалим та болісним переживанням морального характеру, що негативно впливає на різні аспекти життя, такі як самоставлення та здатність конструктивно діяти. Звернено увагу на актуальність дослідження феномену провини як психологічної проблеми та його важливість для розробки ефективних методів психологічної допомоги і самодопомоги.
Опис
Ключові слова
Моральні норми, провина-риса, самобичування, самоставлення
Бібліографічний опис
Горецька О. В. Переживання почуття провини в умовах війни / О. В. Горецька // Наука ІІІ тисячоліття : пошуки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (20-21 квітня 2023 року) : збірник тез. – Запоріжжя : БДПУ, 2023. – С.103–107.