Контрабанда як протиправне посягання на засади ринкової моделі економіки в Україні: деякі актуальні питання

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Науковий вісник Ужгородського Національного Університету
Анотація
Статтю присвячено деяким актуальним питанням кримінальної відповідальності за контрабанду в Україні. Зокрема здійснено аналіз проблемних питань, пов’язаних із законодавчою регламентацією предметів злочинів, передбачених ст. ст. 201, 201-1, 305 КК. Зроблено огляд сучасних публікацій, присвячених розглядуваній проблематиці. Зосереджено увагу на актуальній проблематиці рекриміналізації «товарної» контрабанди в Україні. Запропоновано авторську класифікацію груп предметів, нормативно зафіксованих у ст.ст. 201, 201-1, 305 КК. Також звернуто увагу на те, що злочин, передбачений ст. 201 КК, містить широкий перелік додаткових об’єктів, що певною мірою ускладнює належну кримінально-правову оцінку вчиненого. Також критично досліджено висловлену в юридичній літературі наукову позицію щодо необхідності встановлення кримінальної відповідальності за контрабанду людей, із огляду на те що територія України активно використовується злочинними угрупуваннями для транспортування нелегальних мігрантів до західноєвропейських держав. Наведено декілька сучасних прикладів із вітчизняної та зарубіжної правозастосовної практики, присвячених проблемам установлення криміноутворювальних ознак досліджуваних посягань. За результатами проведеного дослідження обґрунтовано декілька тез-висновків: 1) незаконне переміщення товарів через митний кордон України охоплює протиправну діяльність із ввезення на митну територію України, вивезення за межі митної території України чи транзиту через її митну територію товарів; 2) незаконне переміщення товарів через митний кордон України вчиняється з метою уникнення сплати податків (зборів) та інших обов’язкових платежів або мінімізації їх розміру шляхом створення фіктивних підстав для спрощення митних процедур; 3) схеми незаконного переміщення товарів через митний кордон України з їх подальшою легалізацією є досить гнучкими, вони постійно змінюються; 4) наголошено на перспективності наукового аналізу «бланкетної» складової «контрабандних» заборон.
Опис
Ключові слова
контрабанда, кримінальне правопорушення, митний кордон, ринкова економіка, предмет кримінального правопорушення, бланкетна диспозиція
Бібліографічний опис
Каменський Д. В. Контрабанда як протиправне посягання на засади ринкової моделі економіки в Україні: деякі актуальні питання / Д. В. Каменський // Науковий вісник Ужгородського Національного Університету. Серія : Право. – 2023. – Вип. 77, ч. 2. – С. 155–160.
Зібрання