Застосування проблемних методів в процесі вивчення технічних дисциплін майбутніми вчителями трудового навчання та технологій

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
В статті пропонується підхід до формування необхідних якостей сучасного вчителя трудового навчання та технологій за рахунок методу проблемного навчання, педагогічна результативність якого полягає в формуванні корисних стереотипів пізнавальної діяльності, що лежать в основі навичок і універсальних освітніх дій; підвищенні пізнавальної активності, самостійності, здатності до узагальнення та систематизації знань; формуванні і розвитку критичного мислення; сприяє вдосконаленню освітньої діяльності.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Перегудова В. І. Застосування проблемних методів в процесі вивчення технічних дисциплін майбутніми вчителями трудового навчання та технологій / В. І. Перегудова // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки / ред.кол.: В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н. С. Савченко та ін. – Кропівницький : РВВ ЦДПУ ім.В. Винниченка, 2021. – Вип. 198. – С. 152–156.
Зібрання