Вступ до германістики (кредитно-трансферний курс для студентів-германістів першого курсу)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Видавець Ткачук О.В.
Анотація
Посібник містить навчальну програму, теоретичний та практичний блоки курсу, структуровані за кредитно-трансферною системою. Розглянуто історіографію германістики, її науковий апарат; закономірності розвитку германських мов; методи порівняльно історичного та типологічного вивчення мов для подальших наукових пошуків; стисло викладено фонетику і морфологію готської мови, оскільки для неї характерна архаїчність окремих рис, що є основою для типологічних досліджень германських мов; особливості словотвору та синтаксису. Практичний блок містить завдання та етимологічні задачі з порівняльної граматики та фонетики германських мов, тексти готською мовою для читання, питання та завдання для самоконтролю та модульного контролю.
Опис
Ключові слова
Германістика, германські мови, давньогерманські мови, історична типологія, морфологія, фонетика, синтаксис
Бібліографічний опис
Дуброва О. В. Вступ до германістики (кредитно-трансферний курс для студентів-германістів першого курсу): навч. посіб. / О. В. Дуброва, О. А. Халабузар. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2014. – 264 с.