Навчально-методичні посібники

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 12
 • Документ
  4 Elements in the ESL/EFL Classroom: a Teacher’s Handbook of Activities
  (Житомир: Видавець ПП “Євро-Волинь”, 2024) Shkola, Irуna; Saliuk, Bohdana; Shevchenko, Maryna
  In the dynamic realm of language teaching, the manual “4 Elements in the ESL/EFL Classroom: a Teacher’s Handbook of Activities” emerges as a collaborative effort by a team of dedicated authors – Irуna Shkola, Bohdana Saliuk, and Maryna Shevchenko. Tailored for both in-service and pre-service English teachers and aspiring educators in the field of English language and foreign literature, this guide focuses on the essential language skills: listening, reading, writing, and speaking. It corresponds to the context of the innovative model of training of pre-service English language teachers, “New Generation School Teachers,” developed in cooperation with the British Council in Ukraine and the Ministry of Education and Science of Ukraine. It can be used during the implementation of the module “Teaching listening, reading, writing, speaking in English” of the educational component “Methods of teaching the subject (English language and foreign literature)”. What sets this handbook apart is its innovative approach, where each language activity is associated with one of the four natural elements – fire, air, water, and earth. The meticulously crafted structure of the manual provides clear instructions, learning objectives, and versatile options, including the integration of digital technologies. This not only facilitates the creation of engaging and diverse English lessons but also streamlines the teacher’s preparation time. It’s worth noting that the activities presented in this book are not tied to specific topics, offering educators the flexibility to implement them across various subjects. Furthermore, each activity comes with additional variations to accommodate students’ language proficiency levels or to target the development of different language skills.
 • Документ
  Методика організації індивідуальної роботи в процесі формування у дітей дошкільного віку елементарної математичної компетентності
  (Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2015) Зайцева, Лариса Іванівна
  Пропонований посібник укладений відповідно до навчального плану дисципліни "Методика організації індивідуальної роботи в процесі формування у дітей дошкільного віку елементарної математичної компетентності" для студентів за напрямом підготовки 6.010101 Дошкільна освіта. У посібнику подано навчальну програму, тематику та короткий зміст лекційного матеріалу, практичні заняття й методичні рекомендації щодо їх проведення, список базової та допоміжної літератури, глосарій, додатки
 • Документ
  English through Barriers
  (Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2013) Глазкова, Ірина Яківна; Школа, Ірина Вікторівна
  Структура і зміст навчального посібника відповідають вимогам до організації повноцінної аудиторної та самостійної роботи студентів в умовах кредитно-трансферної системи навчання у вищих навчальних закладах. «English. Learning through Barriers», до якого додається CD диск з аудіо підтримкою, складається з двох частин (матеріал для аудиторної та самостійної роботи), орієнтовної програми з дисципліни та додатків, що містять граматичний довідник, приклади оформлення листів, алгоритми реферування прочитаного, матеріалів фахового спрямування. Для аудиторної роботи студентів передбачено п’ять залікових кредитів, що включають 10 змістових модулів, перед кожним з них авторами подано відповідний тезаурус. Навчальний матеріал кожного заняття підібраний за англійською версією модульного навчання, згідно з якою зміст кожного модуля сконцентровано навколо центральної ідеї, похідні якої і відтворено в змісті практичних занять. Так, змістовий модуль “Accommodations” передбачає таку тематику чотирьох практичних занять: “Houses around the World”, “Buying a House”, “The American Home”, “We Are Building a House of Our Own”.
 • Документ
  Танцювальна скарбничка запорізького краю
  (2022) Мартиненко, Олена Володимирівна; Смолка, Ольга Миколаївна; Павленко, Руслан Валентинович
  Навчально-методичний посібник розкриває актуальність упровадження регіонального компонента в зміст освітнього процесу ЗЗСО, ЗПО та клубних установ. У змісті посібника представлено життєвий і творчий шлях відомого балетмейстера, методиста-хореографа, збирача танцювального фольклору Запорізького регіону Захара Сизоненка. Надано зразки запису хороводів і побутових танців за матеріалами книги В. Чміля «Танці Запорізького краю в обробці З. Сизоненка» (2011), музичний супровід до танців (нотний матеріал), зразки костюмів Запорізького краю, приклади тематично-пізнавальних занять з української хореографії для дітей молодшого шкільного віку й навчальна програми з хореографії з висвітленням регіонального компонента. На допомогу хореографам-практикам пропонуються відеозразки представлених у посібнику танців, розібраних і записаних здобувачами вищої освіти спеціальності «Хореографія» Бердянського державного педагогічного університету. Навчальний посібник призначено для науково-педагогічних працівників і здобувачів вищої освіти хореографічного напрямку, керівників хореографічних колективів і гуртків, учителів хореографії ЗЗСО, а також усіх зацікавлених проблемами народного танцювального мистецтва.
 • Документ
  Теорія та практика перекладу для майбутнього вчителя
  (Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2021) Khalabuzar, Oksana
  Пропонований інтерактивний посібник містить англомовний лекційний матеріал, методичні рекомендації щодо проведення практичних занять, вправи та список літератури. Зміст лекцій англійською мовою містить відомості щодо загальнотеоретичних основ перекладу, класифікації видів перекладу, засобів адекватного перекладу різних мовних одиниць, понять і явищ англійської мови українською; принципів та плану аналізу лексико-граматичних трансформацій у спеціальних текстах професійної тематики; лексико-граматичних питань перекладу. Запропоновані матеріали мають посилання на актуальні ресурси мережі Інтернет, що надає студентам можливість для самоосвіти. Посібник має інформативну теоретичну складову та завдання, вправи, орієнтовані на формування та удосконалення навичок перекладу. Залежно від рівня підготовки завдання можуть виконуватися під керівництвом викладача або пропонуватися ним для самостійної роботи студентів. Передбачено активізацію діяльності студентів, орієнтовану на удосконалення знань та вмінь; завдання відповідно до змісту та проблематики супроводжуються добором вправ і завдань, активних посилань на джерела мережі Інтернет, Qrcodes, які розвивають комунікативні уміння, необхідні в умовах інформатизованого суспільства.