Особливості прояву емоційних станів у людей похилого віку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Слов’янськ : ТОВ «Видавництво «Друкарський двір»
Анотація
У дослідженні проведено аналіз проблеми старіння, яка стає все більш актуальною через демографічний віковий вибух. Здійснено огляд психологічних аспектів життя людей похилого віку за трудовими доробками таких вчених, як К. Абульханова-Славська, Л. Анциферова, М. Єрмолаєва та інші. Зроблено акцент на необхідності теоретичного обґрунтування і емпіричного вивчення психічних станів у людей похилого віку. Автори стверджують, що психічні стани в цьому періоді мають специфічний характер, відображаючи функціонування нервової системи та адаптацію до нових умов. Здійснено аналіз емоційного життя старших осіб, вказуючи на зміни у їхніх емоційних реакціях та настрої. Підкреслено нестійкість настрою, переважання негативних емоцій та важливість формування позитивних емоцій для забезпечення адаптації до вікових змін. В рамках емпіричного дослідження взяли участь мешканці міста Бердянськ віком від 57 до 87 років, які займаються оздоровчою фізкультурою. Результати свідчать про досить високий рівень тривожності серед досліджуваних осіб. Звернено увагу на необхідність подальших досліджень та розробки корекційно-розвивальних програм для підтримки психічного благополуччя та адаптації людей похилого віку до нових умов життя. Проведено аналіз психічного стану людей похилого віку з використанням слів "здійснено аналіз, проаналізовано, висвітлено, виявлено, зроблено акцент, звернено увагу, обґрунтовано". Висвітлено, що навіть незначні порушення звичного ходу подій можуть викликати тривожність та емоційне неблагополуччя у літніх людей. Акцент зроблено на різних аспектах емоційного стану, таких як тривожність, фрустрація, ригідність та агресивність. Виявлено, що реакції гніву та злості можуть виникати у зв'язку з різними життєвими ситуаціями, включаючи розчарування та невдачі. Також досліджено самопочуття літніх людей за допомогою методики діагностики оперативної оцінки самопочуття, активності і настрою. Зазначено, що для багатьох респондентів здоров'я є основою довголіття та активного творчого життя, проте існують і ті, хто відчуває розбиття, нудьгу та інші негативні емоції. Висновки підкреслюють, що серед літніх людей існують як позитивні, так і негативні емоційні стани, та важливо подальше дослідження цих аспектів для покращення якості життя цієї вікової групи.
Опис
Ключові слова
люди похилого віку, емоційний стан, тривожність, самопочуття, ригідність
Бібліографічний опис
Горецька О. В. Особливості прояву емоційних станів у людей похилого віку / О. В. Горецька // Наукові студії : зб. наук. праць / за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Практична психологія: від фундаментальних досліджень до інновацій». – Слов’янськ : ТОВ «Видавництво «Друкарський двір», 2018. – Вип. 4. – С. 43–48.