Розвиток іншомовної комунікативної компетентності в процесі підготовки майбутніх судноводіїв

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Англійська мова за професійним спрямуванням є одним найважливіших засобів професійного спілкування фахівців морської галузі, оскільки переважна більшість морських суден мають багатомовні інтернаціональні екіпажі. У своїй роботі їм доводиться спілкуватися на різні теми: професійні, побутові або просто підтримати розмову. Фахівцям морських професій необхідна професійна англійська мова на рівні користувача, і цей факт є незаперечним. Від рівня володіння англійською мовою залежить успішність судноводія, його кар’єрний ріст, забезпечення безпеки мореплавства. Володіння англійською мовою обумовлено конвенційними документами (зокрема, International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers – Міжнародна конвенція про норми підготовки, атестації та вахтової служби моряків), що регламентують підготовку кадрів морських спеціальностей. Стаття присвячена одній з проблем іншомовної підготовки курсантів (студентів) морських закладів вищої освіти, зокрема судноводіїв. У дослідженні висвітлено поняття «компетентність», схарактеризовано дефініцію «іншомовна комунікативна компетентність» зарубіжним та українськими науковцями, а також сформульовано власну дефініцію. Авторкою наводяться основні умови оволодіння у процесі професійної підготовки майбутніх судноводіїв міжнародною комунікативною компетентністю, яка має важливе значення для безпечного та ефективного функціонування морського транспорту. У статті аналізуються основні види мовленнєвої діяльності (аудіювання, монологічне мовлення, діалогічне мовлення, письмо, читання), які використовуються для формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх судноводіїв. Наводяться приклади завдань, які використовують викладачі кафедри навігації і управління суднами Азовського морського інституту Національного університету «Одеська морська академія» на практичних заняттях з англійської мови за професійним спрямуванням.
Опис
Ключові слова
компетентність, іншомовна комунікативна компетентність, мовленнєва діяльність, курсанти (студенти) морських закладів вищої освіти, competence, foreign language communicative competence, speech activity, cadets (students) of maritime institutions of higher education
Бібліографічний опис
Тіщенко О. Розвиток іншомовної комунікативної компетентності в процесі підготовки майбутніх судноводіїв / Олена Тіщенко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2021. – Вип. 2. – С. 305–312.
Зібрання