Риси антиутопії у романі Голдінґа «Володар мух»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У ХХ ст. жанр антиутопії стає надзвичайно поширеним. Це не дивно, оскільки епоху позитивізму змінює епоха модерну. Якщо позитивісти були впевнені у тому, що людському розуму підвладна будь-яка проблема, то модерністи поставили людську силу під сумнів. Суспільно-політичні зміни, розпади старих імперій та утворення нових, дві світові війни – усе це, безперечно, вплинуло на митців та продемонструвало, що ми майже нічого не знаємо про людину й межу її жорстокості.
Опис
Ключові слова
літературознавство, антиутопія, особистість, сучасний світ, риси, жанр, роман, утопія, характеристики, алегоричність, двоїста природа, тоталітаризм
Бібліографічний опис
Медведь Д. А. Риси антиутопії у романі Голдінґа «Володар мух» / Д. А. Медведь // Мова і соціум: етнокультурний аспект : матеріали IX Міжнародної наукової інтернет-конференції, (м. Бердянськ, 11 листопада 2022 р.) : зб. публікацій / гол. ред. С. Глазова. - Бердянськ : БДПУ, 2022. - С. 125-130.