Фотографія в історичному романі: пам’ять та доказ (на матеріалі “Музею покинутих секретів” Оксани Забужко і “Танго смерті” Юрія Винничука)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті, опираючись на теоретичну базу дослідження фотографії, зроблено спробу проаналізувати два історичні романи сучасних українських письменників у фокусі використання фотографії як доказу та свідчення. Виокремлено дві фотографії та дотичні до них описи у текстах. Проаналізовано можливі форми звернення до фотографії у художньому тексті та зазначено, що в літературі світлина набуває рис “протезу” пам’яті та стає знаряддям доступу до неї. Авторка акцентує увагу на тому, що фотографія – важлива опора пам’яті. Впускаючи її у художній світ, письменники (не)свідомо конструюють текст як частину правдивої історії. Зроблено висновок, що фотографія додає більшої впевненості у правдивості зображеного та описаного у художньому історичному творі, водночас додає й певні застереження і бажання верифікації.
Опис
The photo in historical novel: memory and evidence (on the material of “Museum of abandoned secrets” by Oxana Zabuzhko and “Tango of death” by Yury Vynnychuk) is considered in the article.
Ключові слова
Фотографія, пам’ять, доказ, історичний роман, Оксана Забужко,, Юрій Винничук
Бібліографічний опис
Рутар Х. Фотографія в історичному романі: пам’ять та доказ (на матеріалі “Музею покинутих секретів” Оксани Забужко і “Танго смерті” Юрія Винничука) / Христина Рутар // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2018. – Вип. 15. – С. 163–171.
Зібрання