Інклюзивна освіта : силабус з навчальної дисципліни на 2023-2024 н.р. для студентів спеціальностей 013 Початкова освіта та 014 Середня освіта. Хореографія

Ескіз недоступний
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Метою викладання навчальної дисципліни «Інклюзивна освіта» є формування систематизованих наукових уявлень про сутність, основні завдання, напрями соціально-педагогічної роботи з дітьми, які мають особливі потреби. Предмет курсу: особливості та специфіка навчання організації освітнього процесу для учнів з ООП; шляхи співпраці фахівців у процесі навчання дітей з ООП в НУШ; волонтерство та адвокатство батьків здобувачів освіти з ООП.
Опис
Ключові слова
інклюзія, інклюзивна освіта, особливі освітні потреби, соціально-педагогічна робота, інклюзивний освітній простір
Бібліографічний опис