Адаптація першокурсників до умов закладу вищої освіти

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті висвітлено основні результати дослідження питання та проблем адаптації студентів-першокурсників до умов навчання в закладі вищої освіти. Приділено увагу труднощам, які виникають під час проживання в гуртожитку. Тому вони потребують додаткової уваги та проведення з ними додаткових форм роботи щодо адаптації до умов навчання в закладі вищої освіти, запропоновано напрямки роботи з вирішення питань дотримання ними дисципліни. Представлено результати, які позитивно впливають на зацікавленість залучення у формах позанавчальної діяльності: волонтерство, студентське самоврядування, залучення до гурткової роботи, відвідування театрів, кінотеатрів, екскурсій. Крім того, визначеного роль куратора в процесі адаптації студентів-першокурсників до умов навчання в закладі вищої освіти та розкрито складники плану роботи куратора з академічною групою. Визначено, що головною метою роботи куратора зі студентами-першокурсниками є створення сприятливих педагогічних умов для їх успішної соціалізації та адаптації. Відзначено, що на якість засвоєння знань, умінь та навичок майбутньої професії, оволодіння професії впливає саме те, як відбувається професійна адаптація студента. Успішна адаптація першокурсників залежить від активної залученості до цього процесі всіх суб’єктів навчально-виховної роботи. Усвідомлений вибір спеціальності абітурієнтом впливає на адаптаційний процес і проявляється в наявності позитивної динаміки в процесі адаптації, це в свою чергу виявляється в зменшенні рівня переживань студентів, усвідомленні проблем, подоланих у процесі адаптації, участі в громадському житті університету. На нашу думку, актуальним є формування в студентів таких основних рис характеру, як цілеспрямованість, впевненість та рішучість, що дасть змогу краще долати труднощі в навчанні, спілкуванні, пошуку нових знайомств, а в подальшому і професійній діяльності.
Опис
Ключові слова
Адаптація, заклад вищої освіти, студент-першокурсник, соціальна адаптація, труднощі в адаптації
Бібліографічний опис
Соляник М. Адаптація першокурсників до умов закладу вищої освіти / Марина Соляник // Наукові записки БДПУ. Сер.: Педагогічні науки. – 2022. – Вип. 2. – С. 423–431.
Зібрання