Формування творчих здібностей молодших школярів в умовах нової української школи

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
German International Journal of Modern Science
Анотація
Статтю присвячено актуальній проблемі формуванню творчих здібностей молодших школярів в умовах Нової української школи. Досліджено означену підготовку за умов впровадження Нової української школи та Державного стандарту початкової загальної освіти. Зміни, які відбуваються в сучасній освіті та відображені в ряді нормативних документів, дають підстави стверджувати, що питання формування творчих здібностей молодших школярів є одним із головних завдань сучасної української школи та буде успішним за дотримання компетентнісного, діяльнісного та особистісного підходу до організації освітнього процесу.
Опис
The article is devoted to the topical problem of formation of creative abilities of junior schoolchildren in the conditions of the New Ukrainian school. The mentioned training under the conditions of introduction of the New Ukrainian school and the State standard of primary general education is investigated. Changes in modern education and reflected in a number of regulations suggest that the formation of creative abilities of primary school students is one of the main tasks of modern Ukrainian school and will be successful if you follow the competence, activity and personal approach to the educational process.
Ключові слова
творчі здібності, молодші школярі, Нова українська школа, дитина, спілкування, навчальна діяльність, обдарованість, компетентність, creative abilities, junior schoolchildren, New Ukrainian school, child, communication, educational activity, talent, competence
Бібліографічний опис
Лесик А. Формування творчих здібностей молодших школярів в умовах нової української школи / А. Лесик // German International Journal of Modern Science. – 2021. – №5. – С. 36–39.
Зібрання