Оптимізація режимів синтезу CdTeO3 методом SILAR

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Кваліфікаційна робота присвячена удосконаленню технології синтезу CdTeO3 на підкладці CdS/ZnO та дослідження основних морфологічних, фазових та компонентних характеристик
Опис
Ключові слова
багатошарова гетероструктура CdTeO3 на підкладці CdS/ZnO, SEM-аналіз, EDAX-аналіз, XRD-аналіз, Raman-аналіз, фазові переходи в гетероструктурі CdxTeyOz/CdS/ZnO
Бібліографічний опис
Радченко В. Оптимізація режимів синтезу CdTeO3 методом SILAR : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня магістра: спец. 105 Прикладна фізика та наноматеріали / наук. кер. Я. Сичікова. – БДПУ, 2023. – 31 с.