Теорія та методика роботи з дитячим хоровим колективом

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Видавець Ткачук О.В.
Анотація
Навчально-методичний посібник містить навчальну програму з дисципліни «Теорія та методика роботи з дитячим хоровим колективом», зміст лекційного курсу, плани практичних занять, тематику самостійної роботи та методичні рекомендації щодо опрацювання матеріалу; тестові завдання для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.020204 Музичне мистецтво*. Посібник адресований вчителям музики, керівникам дитячих хорових колективів, студентам музично-педагогічних факультетів вищих навчальних закладів, які навчаються за кредитно - трансферною системою.
Опис
Ключові слова
дитячий хор, вокально-хорова робота, хормейстер
Бібліографічний опис
Григор’єва В. В. Теорія та методика роботи з дитячим хоровим колективом : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів (за кредитно-трансферною системою) / Вікторія Вікторівна Григор’єва. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О.В., 2014. – 128 с.