Діагностика та психотерапія ПТСР : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Метою викладання навчальної дисципліни «Діагностика та психотерапія ПТСР» є формування теоретичних знань про психологічну сутність ПТСР, причини його виникнення та механізми розвитку, а також практичної підготовки для забезпечення психологічної допомоги особистості з ознаками ПСТР. Основними завданнями вивчення дисципліни «Діагностика та психотерапія ПТСР» є: 1) засвоєння студентами поняття ПСТР та причин його виникнення; 2) формування знань про основні симптоми ПСТР та динаміку їх прояву; 3) ознайомлення із методами діагностики ПТСР 4) оволодіння основами різних підходів у психотерапії ПСТР.
Опис
Ключові слова
тавматична подія, психотравма, гострий стрес, гостра стресова реакція, стрес, ПТСР, методи діагностики ПТСР, види психотерапії ПСТР
Бібліографічний опис