Соціальна робота в громаді : силабус на 2023–2024 навчальний рік

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Силабус "Соціальна робота в громаді" для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота освітньо-професійної програми "Соціальна педагогіка". Мета курсу: організація соціальної роботи в громаді діяльність соціальних служб, спрямованих на вирішення конкретних соціальних проблем територіальної громади, реалізацію громадських ініціатив та соціальних проектів на локальному рівні. Предмет курсу: техніки, методи соціальної роботи щодо різних соціальних проблем та категорій населення.
Опис
Syllabus "Social work in the community" for applicants of the second (master's) level of higher education specialty 231 Social work of the educational and professional program "Social pedagogy."
Ключові слова
соціальна робота, громада, моделі, тактики соціальної роботи за місцем проживання, social work, community, models, tactics of social work at the place of residence
Бібліографічний опис
Захарова Н. М. Соціальна робота в громаді : силабус на 2023–2024 навчальний рік для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота освітньо-професійної програми "Соціальна педагогіка". – Запоріжжя, 2023. – 5 с.