Силабус освітнього компонента «Основи реабілітації, фізичної терапії, ерготерапії в спеціальній та інклюзивній освіті» за освітньою програмою «Логопедія. Спеціальна психологія» на 2023-2024 навчальний рік

Ескіз недоступний
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Метою викладання навчальної дисципліни є формування системи теоретичних знань, набуття практичних вмінь, навичок та методичних аспектів застосування фізичної реабілітації для відновлення мовлення або профілактики порушень мовлення. Предметом цієї дисципліни є вивчення основних теоретичних принципів і методичних аспектів фізичної реабілітації, а також набуття практичних навичок та вмінь її застосування для відновлення мовлення або профілактики порушень мовлення у людей з мовленнєвими порушеннями.
Опис
Ключові слова
реабілітація, фізична терапія, ерготерапія, спеціальна освіта, інклюзивна освіта
Бібліографічний опис