Організація дистанційного навчання математики : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 н. р для студентів спеціальностей 014 Середня освіта (Предметна спеціальність 014.04 Середня освіта (Математика))

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Мета та предмет курсу: Предметом вивчення навчальної дисципліни є методика особливості організації дистанційного навчання математики у закладах загальної середньої, професійної та вищої освіти. Метою викладання навчальної дисципліни «Організація дистанційного навчання математики» є теоретична та методична підготовка майбутніх учителів/викладачів математики до використання елементів дистанційного навчання у практичній діяльності в старшій профільній школі, професійно-технічних ліцеях та закладах вищої освіти І-ІІ рівня акредитації.
Опис
Ключові слова
дистанційне навчання, Moodle, платформи для дистанційного навчання, блог вчителя, онлайн-курси
Бібліографічний опис