Виховання у дітей старшого дошкільного віку основ культури використання медіапродукції

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Каравела
Анотація
У монографії викладено теоретичні та методичні засади виховання у дітей старшого дошкільного віку основ культури використання медіапродукції. Схарактеризовано особливості сприйняття дітьми дошкільного віку сучасної медіапродукції. Запропоновано діагностичні методики визначення кількісних і якісних параметрів вихованості у дітей старшого дошкільного віку основ культури використання медіапродукції. Описано хід та результати експериментальної перевірки ефективності педагогічних умов виховання у дітей старшого дошкільного віку основ культури використання медіапродукції у закладах дошкільної освіти. Представляє інтерес система дидактикометодичних завдань (заняття, інтелектуально-мовленнєві завдання, проекти, ігри тощо) для організованого освітнього процесу та самостійної діяльності дітей. Монографія може бути цікавою науковцям, здобувачам вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта, вихователям закладів дошкільної освіти, батькам
Опис
Ключові слова
діти дошкільного віку, основи культури використання медіапродукції, медіапродукція, медіаосвіта, медіакомпетентність, заклад дошкільної освіти, засоби масової інформації
Бібліографічний опис
Семеняко Ю. Б. Виховання у дітей старшого дошкільного віку основ культури використання медіапродукції : монографія / Ю. Б. Семеняко. – Київ : Каравела, 2020. – 320 с.
Зібрання