Соціалізація людей похилого віку в умовах територіальної громади

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
У кваліфікаційній роботі досліджено та проаналізовано особливості соціалізації людей похилого віку; розглянуто нормативно-правову базу підтримки літніх осіб за кордоном та в Україні; вивчено реальний стан соціалізації людей похилого віку в конкретній громаді; розроблено та практично реалізовано програму соціальної роботи з людьми похилого віку за місцем проживання (на прикладі Луб’янського старостинського округу Раївської сільської ради Синельниківського району Дніпропетровської області).
Опис
The qualification work researched and analyzed the features of socialization of the elderly; the legal framework for supporting older persons abroad and in Ukraine is considered; studied the real state of socialization of the elderly in a particular community; a program of social work with elderly people at the place of residence was developed and practically implemented (on the example of the Lubyanka starostinsky district of the Raevsky village council of the Sinelnikovsky district of the Dnipropetrovsk region).
Ключові слова
соціалізація, люди похилого віку, програма оптимізації процесу соціалізації, socialization, elderly people, program of socialization process optimization
Бібліографічний опис
Мажара А. Соціалізація людей похилого віку в умовах територіальної громади : кваліфікаційна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 231 Соціальна робота / наук. кер. Н. Захарова. – БДПУ, 2023. – 55 с.