Наступність у формуванні уявлень про об’єкти довкілля у старших дошкільників та першокласників

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
МДУ
Анотація
З’ясовано суть, особливості та умови забезпечення наступності в організації навчальної діяльності дошкільників і першокласників
Опис
Ключові слова
наступність, об’єкти довкілля, старші дошкільники, першокласники
Бібліографічний опис
Зайцева Л. Наступність у формуванні уявлень про об’єкти довкілля у старших дошкільників та першокласників / Лариса Зайцева // Нова українська школа: початок реформ : зб. тез доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, (27.03.2020, Маріуполь) / за заг. ред. Л. В. Задорожної-Княгницької. – Маріуполь : МДУ, 2020. – С. 222–224.