Коучинг як форма активного навчання на заняттях з іноземної мови

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Проаналізовано трактування поняття коучингу в науковій думці загалом, а також як новий напрям в освітньому середовищі. Встановлено, що педагогічний коучинг виник у США під назвою «Content-Focused Coaching» та був використаний у підготовці педагогічних кадрів. Досліджено теоретичні й методологічні аспекти педагогічного коучингу, який сприяє росту мотивації здобувачів вищої освіти як в особистісному, так і комунікативному розвитку, допомагає реалізації їх потенційних можливостей. Ключовим аспектами педагогічного коучингу є здійснення діяльності на засадах партнерства, підготовці до заняття та реалізація його етапів, рефлексія. З’ясовано, що в навчанні іноземних мов активно застосовують «лінгвістичний коучинг», спрямований на створення оптимальних умов для засвоєння й ефективної та швидкої передачі мовних знань від викладача (коуча) до студента, що передбачає, насамперед, усвідомлення студентом цілей і ресурсів навчання, розширення варіативності його шляхів, підвищення відповідальності здобувача вищої освіти за хід та результати. Наголошено на важливості ролі коуча, з’ясовано принципи й алгоритми його дій при організації та проведенні заняття з іноземної мови з використанням лінгвістичного коучингу. Встановлено, що проаналізовані в статті технології коучингу реалізуються засобами діалогічного спілкування та охоплюють 4 етапи: мотиваційний, планування, реалізації, рефлексії. Обґрунтовано основні етапи заняття з використанням коучингових форм навчання, розкрито принципи і методи роботи. Навчання із застосуванням технології коучингу набуває популярності й дедалі частіше практикується в освітньому процесі закладів вищої освіти.
Опис
Ключові слова
Коучинг, іноземна мова, навчання іноземної мови, лінгвістичний коучинг, активні методи навчання
Бібліографічний опис
Турчин А. Коучинг як форма активного навчання на заняттях з іноземної мови / Андрій Турчин, Ірина Цар // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2021. – Вип. 2. – С. 321–329.
Зібрання