Складнонульсуфіксальні прикметники в словотвірній системі української мови

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Одним із найактивніших способів поповнення словникового складу будь-якої мови є словотворення, адже в силу своєї природи воно органічно пов’язане з живими процесами розвитку лексики, зумовленого постійними змінами в суспільному житті.
Опис
Ключові слова
прикметники, словотвір, система, складнонульсуфіксальні прикметники, нульовий суфікс, композити, семантика
Бібліографічний опис
Мироненко Д. О. Складнонульсуфіксальні прикметники в словотвірній системі української мови / Д. О. Мироненко // Мова і соціум: етнокультурний аспект : матеріали IX Міжнародної наукової інтернет-конференції, (м. Бердянськ, 11 листопада 2022 р.) : зб. публікацій / гол. ред. С. Глазова. - Бердянськ : БДПУ, 2022. - С. 135-139.