Іменникова синоніміка в мовній картині світу Яра Славутича

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Мовна майстернiсть письменника великою мiрою визначається вмiнням дiбрати з усього лексичного багатства синонiмiв загальнонародної мови найточнiшi слова, якi найправдивiше змалювали б саме те, що людина бачить, що хоче сказати. Найважливішою ознакою ідіостилю Яра Славутича є синонімія, що допомагає в розкритті глибини й діалектної єдності контрастивних думок поета, увиразнює та урізноманітнює тексти, підкреслює багатогранність авторського словника.
Опис
Ключові слова
іменникова синоніміка, репрезентування, семантико-функційний розгляд, лексико-семантичні групи, іменник, поетичне
Бібліографічний опис
Черкасова А. В. Іменникова синоніміка в мовній картині світу Яра Славутича / А. В. Черкасова // Мова і соціум: етнокультурний аспект : матеріали IX Міжнародної наукової інтернет-конференції, (м. Бердянськ, 11 листопада 2022 р.) : зб. публікацій / гол. ред. С. Глазова. - Бердянськ : БДПУ, 2022. - С. 190-194.