Інтерпретація історії в романі Н. Королеви “Quid est veritas?” (“Що є істина?”)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті розглядаються особливості концепції минулого Наталени Королеви, яке вона репрезентує як специфічне продовження давно минулого, а сучасність, в свою чергу, як продовження минулого. Концепція минулого Королеви – це перш за все людина, яка шукає Істину та Віру.
Опис
In the article the peculiarities of Natalena Koroleva’s conception of past, which she represents as a specific continuation of far past time and the present, embodied as a continuation of the past are considered. The author points out that Natalena Koroleva’s conception of past was incarnated in person, who searches for Truth and Belief.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Мельнікова Ю. Інтерпретація історії в романі Н. Королеви “Quid est veritas?” (“Що є істина?”) / Юлія Мельнікова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – Вип. 1. – С. 68–74.
Зібрання