Управління змінами : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 н.р. (ОПП "Менеджмент")

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Силабус з дисципліни «Управління змінами» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 073 Менеджмент освітньо-професійної програми «Менеджмент»
Опис
Ключові слова
розвиток, зміни, організаційні зміни, індивідуальні зміни, командні зміни, стратегічні зміни, опір змінам, моделі управління змінами, методи управління змінами, інструменти управління змінами
Бібліографічний опис