Методика професійної освіти : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Мета та предмет курсу: формування в здобувачів вищої освіти теоретичних знань та набуття практичних умінь і навичок щодо обґрунтування професійної підготовки майбутніх фахівців за професіями та спеціальностями електроенергетичної галузі в закладах професійної (професійно-технічної, фахової передвищої) освіти, а також опанування студентами методики дидактичного проектування на рівні професії, спеціальності, навчальної дисципліни, окремої теми та заняття.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Хоменко С. В. Методика професійної освіти : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік. – Запоріжжя : БДПУ, 2023. – 10 с.